Športová streľba 3.6. 2018 - Blatiny Zámutov

Vyhodnotenie stretnutia na strelnici Blatiny Zámutov z 3.6. 2018

Podujatie, ktoré sa konalo v zmysle plánu práce na rok 2018 dňa 3.6. 2018 na strelnici Blatiny pri obci Zámutov je zo strany výboru hodnotené pozitívne. Išlo o prvé podujatie v tomto roku.

Program začal o 9:15 hod. ráno. Podujatie zahájil PhDr. Michal Baran, ktorý privítal členov a oboznámil ich s pripraveným programom a jednotlivými disciplínami. Oboznámil prítomných s podmienkami a disciplínou na strelnici v zmysle zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov. Predseda Vladimír Tabaka poprosil o disciplínu. Streľby riadil PhDr. Michal Baran.

Prvou disciplínou bola streľba z pištole na 20 metrov. Pištole použité pri streľbe: GLOCK 9 mm Luger a vlastné zbrane. Viac ako polovica strieľajúcich strieľala z vlastných zbraní, čo zrejme nebola výhoda, nakoľko výsledky dvoch kôl tomu nenasvedčovali. Výsledky boli slabé a objavovali sa v niekoľkých prípadoch aj nuly.

Druhou disciplínou bola streľba z malokalibrovky na vzdialenosť 50 m. Boli použité dve malokalibrovky vz. ZKM-451 a 452 s optikou. Streľba bola 5+5 na medzinárodný pištoľový terč. Použitá mohla byť aj opora. Táto disciplína bola ukážkou kvalitnej streľby a schopností členov, nakoľko tu boli dosiahnuté vynikajúce výsledky (85 %).

Treťou a zároveň očakávanou disciplínou bol samopal vz. 58 (dva kusy so sklopnou opierkou). Išlo o streľbu na vzdialenosť 100 m na nafúknuté balóny, počet nábojov 5 ks. Tradične sa tu potvrdila nutnosť sústredenia a trpezlivosť.

Po skončení strelieb bolo vyhodnotenie. Najlepšie na umiestnili Miroslav Orenič st. (123 bodov), Miroslav Orenič ml. (119 bodov) a Mgr. Juraj Sabol (108 bodov). Osobitná cena bola udelená Jaroslavovi Macejovi za dosiahnuté výsledky v streľbe z malokalibrovky, kde dosiahol 94% úspešnosť.

Ceny odovzdali predseda Vladimír Tabaka a PhDr. Michal Baran.

Po skončení podujatia bola opekačka, ktorá bola zavŕšením úspešného dňa.

, Diskusia: 0

Pridaj komentár