O Patriot bežeckej lige

Hodnotenie a pravidlá PATRIOT bežeckej ligy 2018

Projekt Patriot bežeckej ligy vznikol za účelom rozvoja jednej z atletických disciplín v okrese Vranov nad Topľou, behu. Má motivovať hlavne mladých ľudí k rozvoju pohybových aktivít.

Hotel Patriot*** | Ubytovanie vo Vranove n. T.

Liga je hodnotená podľa štandardných pravidiel bežných bežeckých pretekov a je rozdelená do niekoľkých kategórii. Ako prvé je hodnotené celkové poradie bez vekovej hranice a rozdielu pohlavia. V tomto prípade ide o dosiahnutie najvyššieho celkového počtu bodov zo všetkých absolvovaných pretekov daného ročníka. Body sa započítavajú do celkového hodnotenia z maximálne 10 pretekov daného ročníka, v ktorých pretekár získal najvyšší počet bodov. Za každý ďalší absolvovaný pretek získa pretekár 1 bod do celkového poradia za účasť. Body sa pretekárom započítavajú aj v prípade, že sa zúčastnia menej ako 10 pretekov. Juniorom a juniorkám sa do konečného poradia započítavajú body zo všetkých absolvovaných pretekov. Bodovanie v kategóriách sa riadi tabuľkou uvedenou nižšie.

Organizátor PATRIOT bežeckej ligy si vyhradzuje právo vyradenia daného bežeckého podujatia PATRIOT bežeckej ligy 2018 v prípade nedodržania pravidiel PATRIOT bežeckej ligy 2018 (nezorganizovanie podujatia, nedodržanie včasného oznámenia o konaní podujatia, web, tlač atď.).

Do PATRIOT Vranovskej bežeckej ligy môže byť zaradený iba bežec z Vranovského okresu alebo bežec (ktorý ma národnosť SVK) reprezentujúci bežecký klub z Vranovského okresu.

Kategórie:

 1. Kategória A – 18 až 40 rokov
 2. Kategória B – 40 až 50 rokov
 3. Kategória C – 50 až 60 rokov
 4. Kategória D – 60 a viac rokov
 5. Kategória E – žeby bez rozdielu veku
 6. Kategória F – juniori a juniorky do 19 rokov

V celkovom poradí sú hodnotené miesta 1 až 5.

V kategóriách si ceny odnesú vždy prví traja účastníci.

Ceny venuje Generálny sponzor Hotel Patriot***.

Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční v priestoroch Hotela Patriot, kde si cenu musí prevziať pretekár osobne.

Bodovanie:

 • body sú udeľované bežcom z okresu Vranov n. T., ktorí reprezentujú iba kluby okresu Vranov n. T.
 • udeľovanie bodov podľa poradia v kategóriách: 30, 25, 23, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1
 • za jedenásty a každý ďalší absolvovaný pretek v danom ročníku bežci získavajú 1 bod do celkového poradia za účasť
 • juniorom a juniorkám sa započítavajú body zo všetkých absolvovaných pretekov daného ročníka

Kategória žien môže byť v budúcnosti podľa potreby rozdelená podľa veku. Každá kategória aj pri menšom počte bežcov bude v záverečnom vyhodnotení ocenená. Taký je predpoklad Kategórie D, vitálnych sympaťákov nad 60 rokov.

Predbežný Zoznam pretekov 6. ročníka
PATRIOT bežeckej ligy 2018

 1. 1. kolo – 10.3. 2018, Strážske 10 km
 2. 2. kolo – 25.3. 2018, Sačurov 15 km
 3. 3. kolo – 8.4. 2018, Kysak 21,1 km
 4. 4. kolo – 22.4. 2018, Čečehov 21,1 km
 5. 5. kolo – 12.5. 2018, Májový beh Tulčíkom 5 km
 6. 6. kolo – 13.5. 2018, Stropkovská 20
 7. 7. kolo – 19.5. 2018, Rudľov 8 km
 8. 8. kolo – 27.5. 2018, Kažimír 10 km
 9. 9. kolo – 3.6. 2018, Andritz cup Humenné 5 km
 10. 10. kolo – 5.7. 2018, Domašská 10 km
 11. 11.kolo – 8.7. 2018, Bančanská 10/5 km
 12. 12. kolo – 1.9. 2018, Kamienka 10 km
 13. 13. kolo – 23.9. 2018, Most cup Humenné 5 km
 14. 14. kolo – 14.10. 2018, Vechec 10km
 15. 15. kolo – 21.10. 2018, Žipovská 10 km
 16. 16. kolo – 28.10. 2018, Banské – Mláčky (beh do vrchu) 6,4 km
 17. 17. kolo – 11.11. 2018, Strážske 6,7 km
 18. 18. kolo – 17.11. 2018, Hermanovce 10 km
 19. 19. kolo – 18.11. 2018, Vranov n. T. 5 km
 20. 20. kolo – 23.11. 2018, Michalovce 7 km

Náhradné preteky

 1. Šaca – 10 km
 2. Kapušany- 10 km
 3. Zámutov Slaňaky – 11,2 km