O Patriot bežeckej lige

Hodnotenie a pravidlá PATRIOT bežeckej ligy 2017

Projekt Patriot bežeckej ligy vznikol za účelom rozvoja jednej z atletických disciplín v okrese Vranov nad Topľou, behu. Má motivovať hlavne mladých ľudí k rozvoju pohybových aktivít.

Hotel Patriot*** | Ubytovanie vo Vranove n. T.

Liga je hodnotená podľa štandardných pravidiel bežných bežeckých pretekov a je rozdelená do niekoľkých kategórii. Ako prvé je hodnotené celkové poradie bez vekovej hranice a rozdielu pohlavia. V tomto prípade ide o dosiahnutie najvyššieho celkového počtu bodov zo všetkých absolvovaných pretekov daného ročníka. Body sa započítavajú do celkového hodnotenia z maximálne 10 pretekov daného ročníka, v ktorých pretekár získal najvyšší počet bodov. Za každý ďalší absolvovaný pretek získa pretekár 1 bod do celkového poradia za účasť. Body sa pretekárom započítavajú aj v prípade, že sa zúčastnia menej ako 10 pretekov. Juniorom a juniorkám sa do konečného poradia započítavajú body zo všetkých absolvovaných pretekov. Bodovanie v kategóriách sa riadi tabuľkou uvedenou nižšie.

Organizátor PATRIOT bežeckej ligy si vyhradzuje právo vyradenia daného bežeckého podujatia PATRIOT bežeckej ligy 2017 v prípade nedodržania pravidiel PATRIOT bežeckej ligy 2017 (nezorganizovanie podujatia, nedodržanie včasného oznámenia o konaní podujatia, web, tlač atď.).

Do PATRIOT Vranovskej bežeckej ligy môže byť zaradený iba bežec z Vranovského okresu alebo bežec (ktorý ma národnosť SVK) reprezentujúci bežecký klub z Vranovského okresu.

Kategórie:

 1. Kategória A – 18 až 40 rokov
 2. Kategória B – 40 až 50 rokov
 3. Kategória C – 50 až 60 rokov
 4. Kategória D – 60 a viac rokov
 5. Kategória E – žeby bez rozdielu veku
 6. Kategória F – juniori a juniorky do 19 rokov

V celkovom poradí sú hodnotené miesta 1 až 5.

V kategóriách si ceny odnesú vždy prví traja účastníci.

Ceny venuje Generálny sponzor Hotel Patriot***.

Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční v priestoroch Hotela Patriot, kde si cenu musí prevziať pretekár osobne.

Bodovanie:

 • body sú udeľované bežcom z okresu Vranov n. T., ktorí reprezentujú iba kluby okresu Vranov n. T.
 • udeľovanie bodov podľa poradia v kategóriách: 30, 25, 23, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1
 • za jedenásty a každý ďalší absolvovaný pretek v danom ročníku bežci získavajú 1 bod do celkového poradia za účasť
 • juniorom a juniorkám sa započítavajú body zo všetkých absolvovaných pretekov daného ročníka

Kategória žien môže byť v budúcnosti podľa potreby rozdelená podľa veku. Každá kategória aj pri menšom počte bežcov bude v záverečnom vyhodnotení ocenená. Taký je predpoklad Kategórie D, vitálnych sympaťákov nad 60 rokov.

Predbežný Zoznam pretekov 5. ročníka
PATRIOT bežeckej ligy 2017

 1. 1. kolo – Ptičie, okr. Humenné, 10 km (26.2. 2017)
 2. 2. kolo – Laborecká 10, okr. Strážské, 10 km (11.3. 2017)
 3. 3. kolo – Sačurovská pätnástka, Sačurov 15 km (19.3. 2017)
 4. 4. kolo – Čečehov, 21,1 km (26.3. 2017)
 5. 5. kolo – Budimír, 21,1 km (23.4. 2017)
 6. 6. kolo – Michalovce maratón, 42,2 km (1.5. 2017)
 7. 7. kolo – Stropkovská 20, 20 km (14.5. 2017)
 8. 8. kolo – Rudlovský šľapák, Rudlov, 8 km (21.5. 2017)
 9. 9. kolo – Kazimírska 10, Areál Lysá hora, 10 km (28.5. 2017)
 10. 10. kolo – Vranovská 10, 10 km (18.6. 2017)
 11. 11. kolo – Domašská 10, R.O. Domaša, 10 km (5.7. 2017)
 12. 12. kolo – Bančanská 10, Banské, 10 km (23.7. 2017)
 13. 13. kolo – Remetské Hámre, 21,1 km (12.8. 2017)
 14. 14. kolo – Banské – Mláčky (Beh do vrchu), Banské, 6,4 km (15.10. 2017)
 15. 15. kolo – Vechec, 10 km (29.10. 2017)
 16. 16. kolo – Strážske, 6,7 km (12.11. 2017)
 17. 17. kolo – Hermanovce, 10 km (17.11. 2017)
 18. 18. kolo – Vranovská 5, 5 km (19.11. 2017)
 19. 19. kolo – Michalovce, 7 km (24.11. 2017)

Náhradné preteky

 1. Šaca, 10 km (30.7. 2017)
 2. Zámutov – Slaňaky, 11,2 km (5.11. 2017)
 3. Kapušany, 10 km (26.8. 2017)
 4. Dukla, 21,1 km (3.9. 2017)
 5. Vyšný Žipov, 10 km (22.10. 2017)