O Patriot bežeckej lige

Hodnotenie a pravidlá PATRIOT bežeckej ligy 2019

Projekt Patriot bežeckej ligy vznikol za účelom rozvoja jednej z atletických disciplín v okrese Vranov nad Topľou, behu. Má motivovať hlavne mladých ľudí k rozvoju pohybových aktivít.

Hotel Patriot*** | Ubytovanie vo Vranove n. T.

Liga je hodnotená podľa štandardných pravidiel bežných bežeckých pretekov a je rozdelená do niekoľkých kategórii. Ako prvé je hodnotené celkové poradie bez vekovej hranice a rozdielu pohlavia. V tomto prípade ide o dosiahnutie najvyššieho celkového počtu bodov zo všetkých absolvovaných pretekov daného ročníka. Body sa započítavajú do celkového hodnotenia z maximálne 10 pretekov daného ročníka, v ktorých pretekár získal najvyšší počet bodov. Za každý ďalší absolvovaný pretek získa pretekár 1 bod do celkového poradia za účasť. Body sa pretekárom započítavajú aj v prípade, že sa zúčastnia menej ako 10 pretekov. Juniorom a juniorkám sa do konečného poradia započítavajú body zo všetkých absolvovaných pretekov. Bodovanie v kategóriách sa riadi tabuľkou uvedenou nižšie.

Organizátor PATRIOT bežeckej ligy si vyhradzuje právo vyradenia daného bežeckého podujatia PATRIOT bežeckej ligy 2019 v prípade nedodržania pravidiel PATRIOT bežeckej ligy 2019 (nezorganizovanie podujatia, nedodržanie včasného oznámenia o konaní podujatia, web, tlač atď.).

Do PATRIOT Vranovskej bežeckej ligy môže byť zaradený iba bežec z Vranovského okresu alebo bežec (ktorý ma národnosť SVK) reprezentujúci bežecký klub z Vranovského okresu.

Kategórie:

 1. Kategória A – 18 až 40 rokov
 2. Kategória B – 40 až 50 rokov
 3. Kategória C – 50 až 60 rokov
 4. Kategória D – 60 a viac rokov
 5. Kategória E – žeby bez rozdielu veku
 6. Kategória F – juniori a juniorky do 19 rokov

V celkovom poradí sú hodnotené miesta 1 až 5.

V kategóriách si ceny odnesú vždy prví traja účastníci.

Ceny venuje Generálny sponzor Hotel Patriot***.

Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční v priestoroch Hotela Patriot, kde si cenu musí prevziať pretekár osobne.

Bodovanie:

 • body sú udeľované bežcom z okresu Vranov n. T., ktorí reprezentujú iba kluby okresu Vranov n. T.
 • udeľovanie bodov podľa poradia v kategóriách: 30, 25, 23, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1
 • za jedenásty a každý ďalší absolvovaný pretek v danom ročníku bežci získavajú 1 bod do celkového poradia za účasť
 • juniorom a juniorkám sa započítavajú body zo všetkých absolvovaných pretekov daného ročníka

Kategória žien môže byť v budúcnosti podľa potreby rozdelená podľa veku. Každá kategória aj pri menšom počte bežcov bude v záverečnom vyhodnotení ocenená. Taký je predpoklad Kategórie D, vitálnych sympaťákov nad 60 rokov.

Predbežný Zoznam pretekov 7. ročníka
PATRIOT bežeckej ligy 2019

 1. 1. Kolo 24.3. 2019 Sačurov 15 km
 2. 2. Kolo 30.3. 2019 Strážske 10 km
 3. 3. Kolo 31.3. 2019 Čečehov 21,1 km
 4. 4. kolo 18.5. 2019 Rudlov
 5. 5. kolo 19.5. 2019 Slovenská Kajňa 10 km
 6. 6. kolo 26.5. 2019 Kazimír 10 km
 7. 7. kolo 1.6. 2019 Andtitz cup Humenné 5 km
 8. 8. kolo 5.7. 2019 Domaša 10/5 km
 9. 9. kolo 7.7. 2019 Banské 10/5 km
 10. 10. kolo 4.8. 2019 Klokočov 5 km
 11. 11. kolo 27.10. 2019 Banské – Mláčky 6,4 km
 12. 12.kolo 17.11.2019 Hermanovce n/T 10 km
 13. 13.kolo 22.11.2019 Michalovce beh o štít mesta 7,4 km

Ďalšie kolá doplníme čoskro.

Náhradné preteky

 • 2.6. 2019 V. Šebastová 16 km