Stretnutie členov Streleckého klubu PATRIOT na strelnici Blatiny

Akcia „Strelnica“ – stretnutie členov Streleckého klubu PATRIOT

Organizačné zabezpečenie akcie „Strelnica“ konanej dňa 18.9.2016 na strelnici „Blatiny“ v obci Zámutov.

V zmysle Plánu práce na rok 2016 sa dňa 18.9.2016 uskutoční stretnutie členov Streleckého klubu PATRIOT na strelnici Blatiny v obci Zámutov, okres Vranov nad Topľou. Stretnutie bude zamerané na aktivity v oblasti športovej streľby (streľba z malokalibrovky, pištole a samopalu).

Program:

 • 09:00 hod. – Zraz účastníkov
 • 09:30 hod. – Otvorenie
 • 09:40 – 13:00 hod. – Strelecké a športové súťaže
 • 13:10 hod. – Vyhodnotenie jednotlivých súťaži
 • 13:30 hod. – Posedenie
 • 15:00 hod. – Ukončenie stretnutia

Športové súťaže:

 • streľba so zbraní (donesú si účastníci) na terče
 • streľba na balóny

Organizáciu a jednotlivé súťaže zabezpečí Výbor klubu. Jednotlivé disciplíny budú zabezpečovať a zároveň aj za ich priebeh zodpovedať členovia výboru, resp. poverený člen predsedom.
Občerstvenie a pohostenie zabezpečí p. Tabaka Vladimír.
Prepravu na strelnicu v Zámutove si zabezpečí každý člen sám. Taktiež si zabezpečí aj strelivo do pištoli. Zo strany výboru bude zabezpečené strelivo – malokalibrové náboje, náboje do Sa-58, náboje 9 mm Luger a terče na jednotlivé disciplíny.

Strelecké súťaže budú riadiť p. Stašukov a p. Baran.

Strelecké disciplíny:

 • malokalibrovka 2x – 50 m (redukované terče – srnec, diviak)
 • pištoľ – 20 m
 • samopal – 100 m na visiace balóny
 • Zabezpečenie:

  Malokalibrovky zabezpečenia členovia, náboje do mal. 22LR zabezpečí p. Tabaka, náboje do Sa-58 (7,62×39) zabezpečí p. Baran.
  Terče a ostatné potrebné materiály (lepky, balóny, lepidlo, nite, terče a pod.) na jednotlivé disciplíny zabezpečí p. Baran.
  Strelnice na deň 18.9.2016 cestou Lesného závodu zabezpečí p. Baran.
  Bezpečnosť na strelnici a dodržiavanie predpisov a podmienok strelnice zabezpečuje výbor SK. Preškolenie zo zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive, v znení neskorších predpisov zabezpečí p. Baran.
  Výbor SK zabezpečí vecné ceny pre troch najlepších v rámci streleckých súťaží a týchto ocení. Ceny zabezpečí p. Baran. Propagáciu podujatia v rámci webovej stránky PATRIOT zabezpečí p. Tabaka.
  Členovia výboru a p. Stašukov a p. Džuka zabezpečia prípravu strelnice spoločne so správcom strelnice pred začiatkom stretnutia.

  Výbor Streleckého klubu

  , Diskusia: 0

Pridaj komentár