Ilustračná fotografia

Vyhodnotenie stretnutia na strelnici BLATINY Zámutov konaného dňa 23.9. 2018

STRELECKÝ KLUB PATRIOT
Ul.B.Nemcovej č. 1131/1A, 093 01 Vranov n.T., IČO 42379075

Podujatie, ktoré sa konalo zmysle plánu práce na rok 2018 dňa 23.9.2018 na strelnici Blatiny pri obci Zámutov je zo strany výboru hodnotené veľmi pozitívne. Išlo o druhé podujatie v tomto roku.

Program začal o 09.15 hod. Podujatie zahájil PhDr. Michal Baran, ktorý privítal členov a oboznámil ich s pripraveným programom a jednotlivými disciplínami. Oboznámil prítomných s podmienkami a disciplínou na strelnici v zmysle zákona č. 190/2003 Z.z.o strelných zbraniach a strelive, v znení neskorších predpisov. Predseda Vladimír Tabaka   poprosil o disciplínu. Streľby riadil PhDr. Baran Michal.

Prvou disciplínou bola streľba z pištole na 20 metrov. Pištole použité pri streľbe: 9 mm Luger a vlastné zbrane. Päť strelcov strieľalo z vlastných zbraní. Výsledky boli slabšie ale u niektorých jednotlivcov je vidieť zlepšenie, nakoľko boli aj výsledky nad O bodov a dokonca aj 46 bodov.

Druhou disciplínou bola streľba z malokalibrovky na vzdialenosť 50 m. Boli použité tri malokalibrovky vz. ZKM-451 a 452 s optikou. Streľba bola 5+5 na medzinárodný pištoľový terč. Použíta mohla byť aj opora, ktorú všetci využili. Táto disciplína opätovne bola ukážkou kvalitnej streľby a schopnosti členov, nakoľko tu boli dosiahnuté vinikajúci výsledky a nezriedka boli výsledky 45 – 49 bodov. Najlepší bol Miroslav Orenič ml. ktorý dosiahol v obidvoch kolách po 49 bodov, za čo bol aj ocenený.

Treťou a zároveň očakávanou disciplínou bol samopal vz. 58 /dva kusy so sklopnou opierkou/. Išlo o streľbu na vzdialenosť 100m na nafúknuté balóny, počet nábojov 5 ks. Tradične sa tu potvrdila nutnosť sústredenia a trpezlivosť.

Po skončení strelieb bolo vyhodnotenie. Najlepšie sa umiestnili: Ľubomír Tabaka /179 bodov/, Martin Hajduk /166/ a Ing. Pavol Džuka /158 bodov/. Osobitná cena bola udelená Miroslavovi Oreničovi ml. za dosiahnuté výsledky v streľbe s malokalibrovky, kde dosiahol 2x 49 bodov. Ceny odovzdali predseda Vladimír Tabaka a JUDr. Ján Jankura.

Po skončení podujatia bola „opekačka“, ktorá bola zavŕšením úspešného streleckého dňa.

V závere je potrebné konštatovať, že podujatie bolo na veľmi dobrej úrovni. Veľmi dobré výsledky boli dosiahnuté v streľbe s malokalibrovky.

Výbor SK

Vyhodnotenie stretnutia na strelnici BLATINY Zámutov konaného dňa 23.9. 2018

, Diskusia: 0

Pridaj komentár