Šport Vranov | Športová streľba – Patriot strelecký klub Vranov – Stretnutie na strelnici Blatiny Zámutov, 12.6. 2016

Vyhodnotenie stretnutia na strelnici BLATINY Zámutov konaného dňa 12.6.2016

Galéria zo stretnutia: Zobraziť galériu

Stretnutie konané dňa 12.6.2016 na strelnici Blatiny pri obci Zámutov, okres Vranov nad Topľou je potrebné hodnotiť vysoko pozitívne z dvoch hľadísk. Členovia sa medzi sebou lepšie spoznali, čo prispeje k lepším vzťahom a stmeleniu kolektívu do budúcna. Druhým nie menej pozitívnym hľadiskom je to, že pri streleckých disciplínach došlo k zdokonaleniu sa v streľbe u jednotlivých členov a oboznámenie sa takým druhom strelieb ako je streľba na holuby na Oblúkovom strelišti, potom streľba z pištole a samopalu, čo v niektorých prípadoch išlo o prvé oboznámenie sa a prvý kontakt s takým druhom strelnej zbrane.

Začiatok programu sa posunul na 09.30 hod. čo bolo z objektívnych príčin, nakoľko sa robili prípravy na jednotlivých strelištiach a pripravovali sa stavy (terče). Stretnutie zahájil PhDr. Michal Baran, ktorý privítal členov SK (20 prítomných-52,6%) a oboznámil ich s programom dňa a jednotlivými disciplínami. Boli oboznámení s podmienkami a disciplínou na strelnici v zmysle zákona č. 190/2003 Z.z.o strelných zbraniach a strelive, v znení neskorších predpisov. Predseda SK Vladimír Tabaka potom poprosil o disciplínu a rešpektovanie riadiacich strelieb (PhDr. Baran a Stašukov).
Prvou disciplínou bola streľba z pištole na 20m, kde jednotlivý súťažiaci mali po 10 nábojov na mierenú streľbu na terč. Tu je potrebné zdôrazniť, že niektorí uvedenú disciplínu strieľali po prvý krát, čo bolo náročne pri vysvetľovaní a zabezpečení bezpečnej streľby. Zbrane boli v dvoch prípadoch PI vz. 82, kal. 9mm Makarov a v jednom prípade Pi vz. 85, kal. 9mm browning.

Galéria zo stretnutia: Zobraziť galériu

Druhou disciplínou bola streľba z malokalibrovky na vzdialenosť 40 m. V dvoch prípadoch išlo k malokal. vz. ZKM-452 a v jednom prípade o malokal. Marlin, kal. 22 LR. Streľba v tejto položke bola pomerne ľahšou disciplínou, nakoľko väčšina zúčastnených z tejto zbrane už v minulosti strieľala. Streľbou s  oporou boli aj výsledky tomu zodpovedajúce. Najlepší nastrieľali 47 bodov, čo je pomerne veľmi dobrým výsledkom. V tejto položke vzhľadom na vyrovnanosť niektorých boli dve kola, čo zjednodušilo hodnotenie.
Treťou disciplínou bola broková streľba na holuby. Strieľalo sa na Oblúkovom strelišti z pozície č. 8 – čo je najjednoduchšia položka pre začínajúcich strelcov. Pomerne veľký počet bolo strelcov, ktorí sa z takouto streľbou stretlo po prvý krát. Zaujímavosťou bolo, že dobré výsledky dosiahli tí ktorí strieľali po prvý krát. Disciplína na tomto poste bola na veľmi dobej úrovni. Strieľalo sa z dvoch brokových kozlíc kal. 12/70.

Poslednou štvrtou disciplínou bola streľba so SA-58 na vzdialenosť 100m, na nafúknuté balóny visiace na šnúrke. Táto disciplína bola u väčšiny novou s ktorou sa doposiaľ nestretli. Veľký záujem bol o dosahované výsledky. Najlepší tu získali len po dva body z piatich možných.

Vyhodnotenie celej súťaže bolo zo strany organizátorov urobené po skončení strelieb a podaní obeda.

Najlepšie sa umiestnil Mgr. Martin Hric, Mgr. Roman Jenčo a Ľubomír Tabaka. Niektorí ďalší mali veľmi dobré výsledky napr. na malokalibrovke, avšak boli slabší na pištoli, resp. na SA. Tu je samozrejme potrebné podotknúť, že ide o prvé takéto podujatie a niektorí členovia nemajú natrénovanú streľbu na terč a taktiež streľbu na holuby, čo je pre nich pomerne novou disciplínou.

V závere je potrebné konštatovať, že podujatie bolo na veľmi dobrej úrovni, čo svedčí o dobrej príprave a venovaniu dostatočnej pozornosti aj detailom pri zabezpečovaní materiálov. Záujem o jednotlivé disciplíny a taktiež aj vysoká disciplína je dostačujúcim motívom pre usporiadanie takýchto podujatí v budúcnosti.

Galéria zo stretnutia: Zobraziť galériu

Výbor SK

, Diskusia: 0

Pridaj komentár