Súhlas so spracúvaním a uchovaním osobných údajov a na zverejnenie fotografie z bežeckého podujatia Bančanská 10/5 km

Podujatie: Bančanská 10 – bežecké preteky, 11. kolo Patriot bežeckej ligy 2018 – 8.7. 2018

V prípade žiadosti o export, úpravu alebo vymazanie osobných údajov kontaktujte Športový klub Banské:

Športový klub Banské,
Banské 101,
094 12 Banské
Právna forma: Občianske združenie

Telefón: +421 57 44 901 72
Mobil: +421 905 654 004
E-mail: michalivanco@gmail.com

Zásady spracúvania a uchovávania osobných údajov – Športový klub ŠK Banské

Zásady spracúvania a uchovávania osobných údajov Patriotsport.sk – Športový klub Banské, Banské 101, 094 12 Banské, IČO: 35524383

Tretia strana

Zásady spracúvania a uchovávania osobných údajov – T and B, s.r.o. (Hotel Patriot***) – patriotsport.sk

Zásady spracúvania a uchovávania osobných údajov bancanska10.sk – T and B, s.r.o. (Hotel Patriot***), Ul. B. Němcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36445045

V súlade s čl. 7 ods. 1 Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 14 Zákona č. 18/2018 Z.z., dávam súhlas Športovému klubu ŠK Banské, so sídlom Banské 101, 094 12 Banské, IČO: 35524383, na spracovanie mojich osobných údajov (meno, priezvisko, pohlavie, rok narodenia, klub resp. mesto, kategóriu, do ktorej sa zaraďujem). Súhlas dávam za účelom registrácie, organizácie, realizácie, zverejnenia medzi prihlásenými a vyhodnotenie výsledkov bežeckých pretekov Bančanská 10/5. Súhlas na spracúvanie a uchovanie mojich osobných údajov dávam na dobu 6 mesiacov.

Osobné údaje registrovaných používateľov budú poskytnuté spoločnosti T and B, s.r.o. (T and B, s.r.o., Ul. B. Němcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36445045, prevádzkovateľ športového portálu patriotsport.sk) výhradne na účely propagácie, registrácie, organizácie, realizácie, zverejnenia medzi prihlásenými a vyhodnotenie výsledkov bežeckých pretekov Bančanská 10/5 na portáli patriotsport.sk.

Zároveň dávam súhlas na zverejnenie mojej fotografie, vyhotovenej počas tohto podujatia. Súhlas so zverejnením fotografie a výsledkov dávam na dobu neurčitú.

Internetové stránky, na ktorých budú zverejnené osobné údaje pretekárov:

– bancanska10.sk
– patriotsport.sk
– stránky na sociálnych sieťach týchto webov na Facebooku, Instagrame, Twittri a Google+

Osobné údaje môžu byť zverejnené aj v tlačovinách slúžiacich na propagáciu podujatia a zverejnenie výsledkov z podujatia.

Zároveň prehlasujem, že zaškrtnutím súhlasu pri registrácii potvrdzujem, že som bol/bola oboznámený/oboznámená o svojich právach ako dotknutá osoba v zmysle č. 13 Nariadenia EU o ochrane osobných údajov.

V prípade registrácie pretekára mladšieho ako 16 rokov je potrebný súhlas jeho zákonného zástupcu pri prezentácii v deň preteku.