Strelecký klub PATRIOT

Stretnutie členov Streleckého klubu PATRIOT

Organizačné zabezpečenie

… akcie „Strelnica“ konanej dňa 22.10. 2017 na strelnici „Blatiny“ v obci Zámutov.

V zmysle Plánu práce na rok 2017 sa uskutoční dňa 22.10. 2017 stretnutie členov Streleckého klubu PATRIOT na strelnici Blatiny v obci Zámutov, okres Vranov nad Topľou. Stretnutie bude zamerané na aktivity v oblasti športovej streľby (streľba z malokalibrovky, pištole a samopalu).

Program:

  • 09.00 hod. – Zraz účastníkov
  • 09.30 hod. – Otvorenie
  • 09.40 – 13.00 hod. – Strelecké a športové súťaže
  • 13.10 hod. – Vyhodnotenie jednotlivých súťaží
  • 13.30 hod. – Posedenie
  • 15.00 hod. – Ukončenie stretnutia

Športové súťaže: – streľba zo zbraní (pištoľ, malokalibrovka a samopal vz 58 donesú účastníci) na terče a streľba na balóny a terč na 50 m.

Organizáciu a jednotlivé súťaže zabezpečí Výbor klubu. Jednotlivé disciplíny budú zabezpečovať a zároveň aj za ich priebeh zodpovedať členovia výboru, resp. poverený člen.

Občerstvenie a pohostenie zabezpečí p. Tabaka Vladimír.

Prepravu na strelnicu v Zámutove si zabezpečí každý člen sám. Zo strany výboru bude zabezpečené strelivo – malokalibrové náboje, náboje do Sa-58 a terče na jednotlivé disciplíny. Náboje a pištole si členovia zabezpečia a taktiež bude každý strieľať zo svojej pištole. Mimo súťažných strelieb a v prípade prestávky si môžu členovia zastrieľať zo svojich zbraní (náboje si zabezpečia sami).

Strelecké súťaže budú riadiť p. Stašukov a p. Baran.

Strelecké disciplíny:

  • malokalibrovka 2x – 50 m
  • pištoľ / každý strieľa zo svojej pištole / 2x – 20 m
  • samopal – 50 m na MTP a 100 m na visiace balóny

Zabezpečenie: malokalibrovky zabezpečia členovia, náboje do mal. 22LR zabezpečí p. Tabaka, náboje do Sa-58 (7,62 x 39) zabezpečí p. Baran, náboje do pištolí v počte 20 ks si zabezpečia členovia. Terče a ostatné potrebné materiály (lepky, balóny, lepidlo, nite, terče a pod.) na jednotlivé disciplíny zabezpečí p. Baran.

Strelnicu na deň 22.10. 2017 cestou Lesného závodu zabezpečí p. Baran.

Bezpečnosť na strelnici a dodržiavanie predpisov a podmienok strelnice zabezpečuje výbor SK. Preškolenie zo zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive, v znení neskorších predpisov zabezpečí p. Baran.

Výbor SK zabezpečí vecné ceny pre troch najlepších v rámci streleckých súťaží a týchto ocení. Ceny zabezpečí p. Baran. Propagáciu podujatia v rámci webovej stránky Patriot zabezpečí p. Tabaka.

Členovia výboru a p. Stašukov zabezpečia prípravu strelnice spoločne so správcom strelnice pred začiatkom stretnutia.

, Diskusia: 0

Pridaj komentár