Michal Lakatos - Poctivé premeny

POCTIVÉ PREMENY nekončia pri prvej prekážke, komplikácii, ale ani pri prvom pozitívnym výsledku.

Najskôr ťažké začiatky, nepriazeň genetiky porazená odhodlaním a discplínou!

Extrémna premena u Janky prebehla a pokračuje ďalej a je to naozaj príklad, hodný nasledovania.

Majka ma kontaktovala v novembri 2013 s cieľom zmeniť vo svojom životnom štýle to, čo je potrebné, aby čo najviac pozitívne ovplyvnila svoje zdravie.